Orang mabo..

Ada orang mabo antar motor nda ada sim. kong dapa tilang, sementara polisi ja priksa, orang mabo batanya : kenal Kapolsek?
Polisi: Kenal!
Orang mabo: kenal kapolres?
Polisi: Kenal!
Orang mabo: kenal kapolda?
Polisi: Kenal!!??
Orang mabo: kenal kapolri?
Polisi: oh kenal pak! So ketakutan polisi
bale batanya: kong bapak dang sapa?
orang mabo: so kita no tu kapoyos! masi basudara torang…
Polisi: ?????????????

Hahahahaha… 😀

Advertisements

About baobei86

me, my self & i
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s